Người hùng lái xe tải: 'Người hùng' lái xe tải tông sập cửa căn nhà rực lửa nói gì?