người giúp sức cho Vũ nhôm: Ông Nguyễn Công Lang 'góp công' cho Vũ 'nhôm' thâu tóm nhà công sản ra sao?