người đẹp Hong Kong: Cắt ‘trộm’ tóc người đẹp trên xe bus, chuyên gia tạo mẫu tóc Hong Kong bị bắt giam