người đẹp Hong Kong: Sao nữ Hong Kong sa cơ, đến Việt Nam mưu sinh