Người đàn ông tử vong: Người đàn ông bị thanh niên đâm và cứa cổ dẫn tới tử vong lúc rạng sáng ở Sài Gòn