Người đàn ông tử vong: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên người không mặc quần áo