ngựa thồ Tổng thống Mỹ Donald Trump: Vận tải cơ 'Ngựa thồ' chở chuyên xa của Trump tới Singapore