ngựa thồ Tổng thống Mỹ Donald Trump: Video: Phi cơ 'Ngựa thồ' chở siêu xe phục vụ Tổng thống Mỹ tới Hà Nội