ngủ gật: Để mặc học sinh ngủ gật trong giờ học, thầy giáo đã đưa ra một lý do khiến nhiều người nể phục