ngủ gật: Chủ xe Tesla ngủ gật chạy 112 km/h, cảnh sát cuống cuồng bám theo