ngoại tình: Đẹp trai, lương 'khủng', em vẫn coi tôi là ‘kẻ đổ vỏ’