ngoại hạng Anh: Khả năng sống sót cực thấp, cảnh sát cân nhắc dừng cuộc tìm kiếm Sala