ngoại hạng Anh: Sao Ngoại hạng Anh bị cho thôi việc qua email sau 12 năm cống hiến