Ngô Văn Vinh: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngất và ngã xuống sàn phòng bệnh