ngô chí dũng: Diên Hi công lược tập 23-24: Anh Lạc dùng khổ nhục kế 'tống' kẻ giết chị mình vào ngục nhưng lại suýt mất mạng