Nghiện ma túy: Video: Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang