Nghiện ma túy: Nữ tù nhân sốc thuốc mất mạng sau chiêu giấu ma túy ở vùng kín của bạn tù