Nghiện ma túy: Cả xóm hoảng loạn vì con nghiện lên cơn trong đêm