nghị lực: Hà Nội: Cháy rất lớn ở Triều Khúc, cột khói đen bốc nghi ngút hàng trăm mét