nghỉ lễ giỗ tổ: Video ảnh: Đường phố Hà Nội kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ