Ngày lễ tình nhân: Tâm thư cảm động về tình bạn Duy Khánh gửi Miu Lê nhân ngày Quốc tế Phụ nữ