ngày ấy mình đã yêu: Mr Cần Trô ra MV, khán giả cần gấp bản... vietsub!