ngân sách Nhà nước: Chính phủ chi hơn 152.000 tỉ đồng trả nợ trong 8 tháng đầu năm 2018