Ngân hàng Đại Tín: Làm cú đậm 1 tỷ USD: Đại gia giàu nhất làng ngân hàng gây đảo lộn