Ngân hàng Đại Tín: ĐTVN nhận tin cực vui từ Trọng Hoàng ngay trước ngày sang Qatar tập huấn