Ngân hàng: Xác minh 2 căn hộ của ông Đinh La Thăng ở Mỹ Đình