New York: Ngôi sao phim 'Sex and the City' chạy đua ghế thống đốc New York