New York: Cháy lớn tại tòa nhà chung cư ở New York