nàng dâu tội nghiệp: Vợ chồng khởi nghiệp từ vốn tích góp của mẹ vợ, tới khi có chút tiền dư thì đây là thái độ của người chồng