nam mỹ: Sau 1 năm tại ngoại, nhan sắc của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga giờ ra sao?