nã súng vào người yêu: Vết thương khủng khiếp của 2 người phụ nữ bị gã cuồng yêu nã súng