Mỹ tấn công Syria: Chớp thời cơ Mỹ 'thả cửa', Không quân Nga lại tấn công dữ dội Daraa ở Syria giữa ban ngày