Mỹ Tâm khủng hoảng sức khỏe: Mỹ Tâm nói gì trước tiết lộ khủng hoảng sức khỏe?