Mỹ Tâm ho liên tục: Mỹ Tâm nói gì trước tiết lộ khủng hoảng sức khỏe?