Mỹ phẩm giả: Hà Nội: Dùng kem trộn, một phụ nữ bị 'lột sạch' da mặt, mất hàng trăm triệu điều trị nhưng chỉ phục hồi được 30-40%