Mỹ không kích Syria: Hành tung bí ẩn của chiến cơ F-22 khi Mỹ không kích Syria