Mỹ áp thuế Trung Quốc: Trump dọa đánh thuế tiếp nếu không có 'thỏa thuận thực sự' với Trung Quốc