MV Người lạ ơi: MV 'Người lạ ơi' bản 16+: Xuất hiện nhiều cảnh nóng