Mưa rét: Bắc Bộ rét đậm 5 ngày tới, vùng núi xuống 4 độ
<