mưa ngập sài gòn: Khu dân cư ở Sài Gòn vẫn ngập nặng sau ba ngày mưa bão