Mưa ngập: Video ảnh: Đà Nẵng sạch sẽ sau 2 ngày huy động cả thành phố dọn rác do mưa lũ