Mưa lớn: Thanh niên dầm mưa đứng phân luồng giao thông nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng