mũ trẻ con: Mẹ 'phê' thuốc, mặc đứa con tự kỷ và mù lòa chết giữa cánh đồng