MU: Nhã Phương quyết định lấy Trường Giang: Quá mù quáng hay bản lĩnh phi thường?