Mr Cần Trô: Nhanh Như Chớp tập 15: Sau lần lên đỉnh hụt, Mr Cần Trô trở lại phục thù và gây sốc khi tạo nên kỷ lục