Mr Cần Trô: Sao nhập ngũ tập 7: Fan hâm mộ khấn khởi trước sự trưởng thành của Mr Cần Trô