module chiến đấu AU-220M: Xe PT-76 Việt Nam cực mạnh với vũ khí mới