Mobifone mua AVG: Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ đối diện mức kỷ luật rất nặng?

  • Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ đối diện mức kỷ luật rất nặng?

    Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ đối diện mức kỷ luật rất nặng?

    Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khi một cán bộ bị đề nghị đưa ra Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật như trường hợp ông Nguyễn Bắc Son, Bộ Chính trị sẽ có tờ trình, trong đó có đề xuất cả hình thức xử lý để Ban chấp hành Trung ương xem xét, đưa ra quyết định.

  • (Infographic) Mobifone mua AVG gây thất thoát 7.000 tỉ đồng

    (Infographic) Mobifone mua AVG gây thất thoát 7.000 tỉ đồng

    Thương vụ Mobifone mua AVG được kết luận là làm thất thoát 7.000 tỉ đồng là một trong những lý do dẫn đến Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Hãy cùng Tuổi Trẻ Online điểm lại diễn tiến của thương vụ này.