Mobifone mua AVG: Vụ AVG: Khiển trách ông Lê Mạnh Hà, cảnh cáo ông Nguyễn Trọng Dũng