MobiFone - AVG: Thương vụ Mobifone mua AVG: Trách nhiệm 5 bộ, ngành ra sao?

  • Thương vụ Mobifone mua AVG: Trách nhiệm 5 bộ, ngành ra sao?

    Thương vụ Mobifone mua AVG: Trách nhiệm 5 bộ, ngành ra sao?

    Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, ngoài Bộ Thông tin & Truyền thông còn có trách nhiệm của 4 bộ, ngành khác. Theo đó, UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng (BCSĐ), Đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan liên quan kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân.

  • Cấp nào xử lý vi phạm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

    Cấp nào xử lý vi phạm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

    Theo các chuyên gia chính trị, trường hợp ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý.