MobiFone: Nhà mạng tại Anh, Nhật Bản gặp sự cố giống MobiFone