Mở lon bia bằng trán: Cô gái dùng trán để... mở lon bia rồi uống hết