mở két sắt trộm tiền: Bảo vệ khách sạn mở két sắt, lấy trộm 2.000 USD của khách