Mỡ động vật: Bỏ hoàn toàn mỡ lợn thay bằng dầu thực vật, người Việt đang ‘tự hại mình’?