minh vương: Đại diện Việt Nam mang trang phục dát vàng nặng 40kg đến cuộc thi Mister International