Minh Hằng: Không chỉ lộn nhào ở sàn catwalk đâu, Minh Hằng cũng vừa có cú phi người kinh điển tại Running Man