Miền bắc rét đậm: Dự báo thời tiết 6/4: Miền Bắc rét đậm, nguy cơ lũ quét