Microsoft: Chip Snapdragon 1000 xuất hiện trên Surface Phone màn hình gập