metro: Kiến nghị rà soát lỗi các đơn vị tại dự án metro Nhổn - ga Hà Nội