Messi Thái: Thái độ kênh kiệu làm hỏng 'Messi Thổ Nhĩ Kỳ'