Messi Lào: Vừa ghi bàn vào lưới Văm Lâm, giá trị 'Messi Lào' vượt qua Phan Văn Đức, Văn Toàn